13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  टाइम8, नबेम्बर 29

  हादोराव कर’ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन।

  फिसाइ रुंसारि जानायउनाव बिनि बिसि कमालरुख खानआ मोनसे मख’जाथाव अजद दैखांदों। वाजिड खाननि रुंसारि जानाय उनावनो बिहावआ बिखौ धोरोम सोलायनो गोख्रोङै नारसिनदों होनना अजद होदों।

  अजद होनाय बादिब्ला वाजिडनि बिसि कमालरुखआ सासे फार्सि हारिनि सुबुंमोन। नाथाय वाजिडआ रुंसारि जानाय उननिफ्रायनो बिनि सायाव धोरोम सोलायनो थाखाय गोख्रोङै नारसिनबाय थादों।

  ससियेल मेडियायाव कमालरुखआ मोनसे पष्ट सेयार खालामनानै बे खोथाखौ फोरमायदों। जाय पष्टनि जाहै बे सामाव गोबां सावरायनाखौ नुनो मोनदों। देंखोगिरि रुंसारि जानायनि दुखुआ जोबनानै थाङै समावनो बेफोरबादि गोसोआरि नारसिननायनि अजद होदों कमालरुखआ।

  बेजों लोगोसे कमालरुखआ बुंदों दि, जुलिनि सिगां बिथांमोना 10 बोसोर सोमोन्दोआव दंमोन। बिसोरखौ लोगोसेयै ‘कलेज सुइटहार्टस’ होननानैबो बुङोमोन।

  Photo Credit : OpIndia

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं