29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दिल्ली रायजोआव साख्रि होगोन होनना लानानै फैदोंमोन सा ब्रै लाइमोन सिख्लाफोरखौ :पानेरि पुलिस दिल्ली रायजोआव साख्रि होगोन होनना लानानै फैदोंमोन सा ब्रै लाइमोन सिख्लाफोरखौ :पानेरि पुलिस READ MORE पेनेरि पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुं मोननानै अपारेशन खालामनानै सा ब्रै लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बायहाटानिफ्राय बोखांनो हानाय जादोंमोन आरो सासे लांखारग्राखौबो हमनो हायो। ब्लेक फांगासनि मुलिखौ खालामदों टेक्स फ्रि, अक्सिजेननि बेसेन खमायहोदों सोरखारा ब्लेक फांगासनि मुलिखौ खालामदों टेक्स फ्रि, अक्सिजेननि बेसेन खमायहोदों सोरखारा READ MORE अदेबानि कर’ना भेकसिनाव होनाय 5% जिएसटिआ दासिमबो दं। सावराय जथुमनि उनाव खौरां मेलाव निर्मला सितारमनआ बुङो दि, मिरु सोरखारा 75% कर’ना भेकसिन बायगासिनो होनना। मेघालयआव आसामनि आइजोखौ ड्रागस होनानै जिनाहारी खालामनाय जायो READ MORE फोरमायनाय बादिब्ला, गाग्लोब जानाय आइजोआ गावनि गुवाहाटीनि न’निफ्राय मेघालयनि नेहु सिम थांगासिनोमोन। पुलिसआ जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमदों। आइजोफोरखौ फाननायजों सोमोन्दो थानाय बिसि-फिसायखौ हमनानै पुलिसनो होदों राइजोआ बायहाटानिफ्राय सा 4 हिन्जावसाखौ बोखांदों पुलिसआ; सासे दायनिगिरिखौ हमदों READ MORE आसाम पुलिसआ सुनिबारखालि बायहाटानिफ्राय सा 4 हिन्जावसाखौ बोखांनो हायो। सन्देह खालामनाय बादिब्ला, बे हिन्जावसाफोरखौ फाननो लांनो नागिरदोंमोन। करना भेकसिन लाजाखांनायनि उनावनो सासे सुबुंनि देहायाव बोगथाबग्रा गोहो सोमजिखांदों READ MORE करना जिउसानि नैथि डोज भेकिसन लाजाखांनायनि उनावनो सासे बैसोगोरा सुबुंनि देहा सोलेरआव बोगथाबग्रा गोहोआ सोमजिखांदों।

  देहा फाहामगिरिखौ जिउ फोजोबनायनि हुमखि, गिनानै न’फारसे खारखुमायो डाक्टारा

  बे समाव सनितपुर जिल्लायाव थानाय निरमला साहा बागाननि मावथिफोरा बागाननि डाक्टारखौ हुमखि होनाय जाथाया सोरांआव फैदों।

  दिल्ली रायजोआव साख्रि होगोन होनना लानानै फैदोंमोन सा ब्रै लाइमोन सिख्लाफोरखौ :पानेरि पुलिस

  पेनेरि पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुं मोननानै अपारेशन खालामनानै सा ब्रै लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बायहाटानिफ्राय बोखांनो हानाय जादोंमोन आरो सासे लांखारग्राखौबो हमनो हायो।

  हादोरसायाव कर’ना जिउसानि गाग्लोबनायाव फिन सा 42 सुबुंनि जिउ खहा

  हादोरसायाव थांनाय सानसेनि गेजेरावनो सा 3463 सुबुंनि देहायाव कर’ना जिउसानि एक्टिभ केस मोननाय जादों आरो सा 42 कर’ना बेरामिनि जिउ खहा जानानै थांदों।

  चिरांआव पान्जाब रायजोनि सानै द्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे गंसे इन’भा गारि हमदों

  चिरां पुलिसा सा-सोनाब भारतनि पान्जाब रायजोनि सानै आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगि खालामग्रा लोगोसे PB 10 CW 5400 नम्बरनि इन'भा गारि हमदों।

  रबिता राभा आरो समायना राभानि थार बिजिरनाय नागिरना राभा माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों दाबि

  कक्राझार जिल्लानि अभायाकुतिआव सोमजिनाय मुगैथाव जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों राभा माहारियारि आफादफोरा।

  ब्लेक फांगासनि मुलिखौ खालामदों टेक्स फ्रि, अक्सिजेननि बेसेन खमायहोदों सोरखारा

  अदेबानि कर’ना भेकसिनाव होनाय 5% जिएसटिआ दासिमबो दं। सावराय जथुमनि उनाव खौरां मेलाव निर्मला सितारमनआ बुङो दि, मिरु सोरखारा 75% कर’ना भेकसिन बायगासिनो होनना।

  मेघालयआव आसामनि आइजोखौ ड्रागस होनानै जिनाहारी खालामनाय जायो

  फोरमायनाय बादिब्ला, गाग्लोब जानाय आइजोआ गावनि गुवाहाटीनि न’निफ्राय मेघालयनि नेहु सिम थांगासिनोमोन। पुलिसआ जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमदों।

  बायहाटानिफ्राय सा 4 हिन्जावसाखौ बोखांदों पुलिसआ; सासे दायनिगिरिखौ हमदों

  आसाम पुलिसआ सुनिबारखालि बायहाटानिफ्राय सा 4 हिन्जावसाखौ बोखांनो हायो। सन्देह खालामनाय बादिब्ला, बे हिन्जावसाफोरखौ फाननो लांनो नागिरदोंमोन।

  उदखारिनि गाग्लोबनायाव जम्मु-कश्मिराव मुंख्लं जादों सानै पुलिस जवाननि

  सुनिबारखालि जम्मु-कश्मिरनि सपराआव जानाय उदखारि गाग्लोबनायाव सानै पुलिस जवान मुंख्लं जायो।

  हादराव आंखाल भेकसिननि गुबुनफारसे गावखुंथाइ खोन्दोनि फाहामसालिआ होनाय जादों 1.12 कौटि कर’ना भेकसिन

  मिरु सोरखारा होनाय फोरमान बादिब्ला, थांनाय दानआव गावखुंथाइ खोन्दोनि फाहामसालिआव खालि 17 जौखोन्दो भेकसिनसो बाहायनाय जादों।

  जाग्रा आदार, मुवा-बेसादजों लोगोसे पेट्रल-दिजेलनि बेसेन बांनाया राइजोनि खर’आव अन्थाय गोगलैदों

  लकडाउन समाव बेबायदि सानफ्रोमबो बेसेन बांहोनाय जाथाया दानि बिजेपि सरकारनि फारसे राइजो-राजाफोरा खुद्रिसारनाय दिन्थिदों आरो खेंफोरथि होदों दि दानि बिजेपि सरकारआ बिसायख’थि समाव सरकारनि मासिआव फैनो हायोब्ला गासै बेसेन बांनायखौ ख’मायनाय जागोन होन्ना बुंफुरदोंमोन৷

  गसाइगाव महकुमानि रायमनायाव ‘रायमना एनजिअ’ नि बानजायनायाव खौरांगिरि मेल खुंदों

  नाथाय थांनाय सोलिफु दाननिनो 10 जुन खालार खालि रायम'ना माहारियारि पार्क नि हाबजेनग्रा दरखं खौ कसुगाव हाग्रा बिफाननि सिंयाव थानाय नबिननगर होननाय गामियावसो बेखेवनानै होनायखौ रायम'ना ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनाखै होनना फोरमायो।

  #BREAKING: मोनब्रै आयदायाव 25 नाम्बारै खुंफुंजागोन मेट्रिक-हायारसेकेन्दारी आनजाद

  मोनब्रै आयदायाव 25 नम्बारै खुंफुंनाय जागोन आनजाद। फरायसा-फरायसुलिफोरा खालि मोनब्रै आयदानि सायावसो आनजाद होनो नांगोन। इंराजी, सानखान्थि, बिगियान आरो समाजबिगियान आयदायाव थागोन सोंथिबिलाइ। बिमा रावनि आयदायाव जाया आनजाद। आनजाद होनो थाखाय 75 मिनिट सम होनाय जागोन।