19.3 C
Guwahati
Wednesday, January 12, 2022
More

  काति दाननि माय हानाय फोथाराव बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’

  बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ माइ हाखांनायनि उनाव खौरां बिजोंयाव बुंथियोदि आबाद फोथाराव ओंखारबोयोबासो आबादारिफोरनि खस्थया बेसेबां जायो बेखौ हमदांनो हायो।

  बिटिआर सोरखारआ सा-सानजायाव थानाय सिक्स सिदिउल ओनसोलखौ लानानै जोलुर बादायनाय खुंगोन : इ एम दावबायसा बर’

  बिनि थाखाय बड’लेण्डनि मोनब्रै जिल्लाआव थि गेलेथिलि सायख’नाय जाबाय ৷

  देवालीनि बमा गावनानै अदालगुरियाव गिख्रंथाव अर खामदों

  थांनाय हारनि 10.30 रिंगासो समाव अदालगुरि नोगोराव गंसे साहा इलेक्ट्रनिक्स गलायाव देवालीनि बमा गावनायजों गिख्रंथाव अर खामो।

  बङायगावनिफ्राय ड्राग्स फालांगि खालामनो फैनानै बिजनी पुलिसनि जेआव सासे ड्रग्स फालांगि

  बिजनी पुलिसा बिजनी नोगोराव थांग्रा लामा गेरुकाबारी लामायाव सिग्रोमबाय थानाय समावनो सासे ड्राग्स फालांगिरिया पुलिसनि जेआव नाङो।

  गनतान्त्रिक सुरकसा मन्स जनाइ आरो सिसि-सिलाफोथार जिल्ला कमिटिया समायखिरा लाबाय

  जि एन एस एम नि लोगो आफादगिरि सुसिल बसुमतारिनि आफाद सामलायनायाव जथुमनाय मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो जि एन एस एम नि गाहाइ नेहाथारि तुलन सनवालआ।

  दिमाकुसिआव इन्टार दिष्ट्रिक जुनिय’र फुटबल सेम्पियनसिफ बादायनाया जागायबाय

  भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफाद आरो दिमाकुसि एबसु , दिमाकुसि गेलेमु आफादनि ज’थायै बान्जायनायाव खुंनाय 57 थि रुंसारि सन्तोष लहकर गोसोखां इन्टार दिष्ट्रिक जुनिय'र जोलुर सेम्पियनसिफखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि हारिमु, गेलेमु आरो लाइमोन जौगा बिफाननि इ एम दावबायसा बर’आ ৷

  चिरां जिल्ला बिजनी पानबारी कालि मन्दिराव स्नि साननि हाबाफारिजों सोरांनि फोरबो खुंदों

  आसाम रायजोनि खना खनला दिवाली फोरबो फालिनायजों लोगोसे बिटिसिनि चिरां जिल्ला बिजनी पानबारीयावबो सोरांनि फोरबो काली फुजा खुंदों।

  कक्राझारआव मिरु इउपिपिएल दैदेनगिरिनि मुगैथाव आखु! 15 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारी खालामनो नाजानायनि अजद

  मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि खनसुर आलि मुंनि थिखादारा मागुरमारियाव लामानि खामानि मावबाय थानाय समाव गंसे नखराव दै लोंनो हाबहैना रावबो गोयै समाव उन्दै हिन्जावसाखौ जर जुलुमै जिनाहारी खालामनो नाजादोंमोन ।

  दिनै सोरांनि फोरबो, मानास माहारियारि हाग्रामायावबो फालिदों दिवाली फोरबो

  आसाम रायजोनि खना खनाला दिवाली फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे बागसा जिल्लानि मानास माहारियारी हाग्रामायावबो दिनै सोरांनि फोरबो दिवाली फोरबोखौ फालिनो लाहार-फाहार खालामदों।

  अदालगुरि जिल्लानि अदालगुरि कलेजाव बिटिसि सोलोंथाय खान्थिनि बाहागोफोरजों जिल्ला थाखोआव बोसोन होनाय जथुमा

  जथुमायाव बिटिसिनि लेङाय गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा एबा एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीआ गाहाइ आलासि महरै नुजाथियो ।

  देवालि फोरबोखौ लानानै कामरुप मेट्र’ जिल्लायाव बन्द’ फोसावदों

  फैगौ 5 नभेम्बर खालार थामहिनबा देवालि फोरबो फालिनायनि मुङाव कामरुप मेट्र’ जिल्ला बेंगिरिया बन्द’ फोसावना होदों।

  गिबि मन्थ्रिनि मुङै नंखाय टुइत : 20 नभेम्बराव फरायसालि बन्द जागोन, समाज बिजोंआव भाइरेल जायो

  कभिदनि मुङै नंखाय टुइतनि स्क्रिन सत्त फोसावनानै नंखाय खौरां फोसावो सासे लम्पदा ।

  इउपिपिएलनि गोहोआ बांलांगासिनो, बिपिएफनि जेबो गोहो थानाय नंला : प्रमद बर’

  प्रमद बर'नि बायदिब्ला, बिपिएफ होननाय आरो जेबो गोहो थानाय नंला ।

  बैथा एनजिअनि बानजायनायाव नबोदय इयुथ वेलफेयारनि हेफाजाबाव गोनांथार थांखिजों फरायसा सोलोंथायनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंफुंदों

  मखनो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समफोराव माबोरै जवाहर नब'दया बिद्यालयआव फराय हैनो हायो बिनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो।

  दिवालि फालिनायजों सोमोन्दो लाखिनानै सोरखारा 1 सान बन्द फोसावदों

  दिवालिजों सोमन्दों लाखिनानै 5 नभेम्बरखानि ओनसोलारि बन्द महरै बन्द फोसावदों कामरुप जिल्ला बेंगिरिया।

  कक्राझार टाउन प्राइमारी इउ पि पि एल दोलोनि गाहाइ नेहाथारिखौ हानजानि बेरेखा मावनायनि थाखाय एरख’बाय

  कक्राझार टाउन प्राइमारी इउ पि पि एल दोलोनि गाहाइ नेहाथारिखौ हानजानि बेरेखा मावनायनि थाखाय एरख'बाय।

  कक्राझार टाउन प्राइमारी इउ पि पि एल दोलोनि गाहाइ नेहाथारिखौ हानजानि बेरेखा मावनायनि थाखाय एरख’बाय

  कक्राझार टाउन प्राइमारी इउ पि पि एल दोलोनि गाहाइ नेहाथारिखौ हानजानि बेरेखा मावनायनि थाखाय एरख'बाय।

  बिबुंसार

  नायेकगावआव सासे गथ’साया दैसायाव दुगैनो थांनानै गोमानानै दं

  नायेकगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि गाहाइ फोरोंगिरि तरुन चन्द्र ब्रह्मनि फिसाज्ला कक्राझार इउ एन एकादेमि फरायसालिनि 3 थाखोनि फरायसाया थांनाय 31 आगष्टनिफ्राय साखाथिनि दैसायाव लोगोफोरजों दुगैनो थांनानै गोमानानै दं।

  जाखांफु बर’ फावखुंग्रि हेलेना दैमारीआ मोब्लिब बोगथाबजानानै देहा फाहामसालियाव

  बर'नि सावथुन मुलुगाव बयजोंबो सिनायथि जाग्रा, अनसाइजाग्रा बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारीआ गुवाहाटी नोगोरमानि गावनि थाग्रा खथायाव मोब्लिबजों बोगथाबजानानै गोब्राब जिउजों जुजिनानै दं होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जादों।

  बि ए सि नि उनाव बि टि चि गोरोबथाया बि टि चि ओनसोलाव गोबां गुरस्लायनाय लाबोदों।

  2003 इं माइथायाव बि टि सिआ दाफुंजानायनि उननिफ्रायनो गोरोबथानि गाहाय सागान होगिरि हाग्रामा महिलारीया गावनि नाजानायनि गेजेरजों हालामनि गासै बिथिंफोरावनो जौगाखांनाय लाबोनो गावखौ बावसोम बोदों।

  टाइम कास्ट

  दायआ सोरनि? आयदानि खोन्दो-नै

  दायआ सोरनि? बे आयदायाव समाजआ जानाय गुबुन गुबुन जाथाइनि थाखाय सोर दायनिगिरि बेखौ सल’ महरै फोरमायनो नाजानाय जागोन।

  सुजुगिरिनि सायखनाय

  लाइमोननि सल’ बाथोन: बेयाव नोजोरसे नोजोर

  ''लाइमोननि सल' बाथोन''आ गांसे eBook आरो बेनो गिबि जागोन "Digital" मुगानि सुंद' सल'आ। प्रनय दैमारिआ गले गले बुंहरनायखाय बेनि सायाव दोंसे लावा सुङा रायजिरथाइ लिरनो सिगांनाय जाबाय।

  इन्दनेसिया हादराव दाउबायहैनाय (खोन्दो -3)

  सुनिबार इं 06/01/2018 खालार। ऐदिनखालि Widya Sabha Hall of Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Faculty of Arts Udayana University, Jalan Pulau Nias No. 13 Denpasarआव International Seminar Cum Literary Festival and Cultural Exchangeनि प्रग्राम दं।

  इन्दनेसिया हादराव दाउबायहैनाय (खोन्दो- 2)

  फुंनि 4:05 रिंगायाव मालयसियानि कुवाला लुमपुर इन्टारनेसनेल एयार-पर्टाव सहैनायसै। जों मोनहैनायनि सिगांनो जुब जुब अखा हादोंमोन जानांगौ। मानोना, गासै एयार फिल्डानो दैस्लंजों जेब जेब जानानै दंमोन आरो अब्लासिम फ्रि फ्रि अखा हाबाय दंमोन।

  सिरिनाय बिबार

  बेसे गोजोन बेसे सुदेम फुंबिलिनि जारौ सानजों

  गाहाय गाहाय रादाबफोर

  रायजोआव देहा फालांगिनि थावनिखौ बोस्रांदों : सा 9 आइजो आरो सा 4 सेंग्राखौ हमनो हायो

  दिनै हातिगाव सिजुबारिनि बिष्णुज्जोति लामा सेराव थानाय 8 नं न’निफ्राय हातिगाव पुलिस थानानिफ्राय फैनानै मोनसे देहा फालांगिरि थावनिखौ फोजोबस्राङो ।

  कक्राझारआव खुंफुंनाय प्रि-रिपाब्लिक दे पेरेद केम्पआ गोजोनै गोजोन जोबलांबाय

  मिरु सोरखारनि गेलेमु आरो लाइमोन फोजौखां बिफान आरो नर्थ इष्टान जन नेस्नेल सार्भिस स्कीम रिजिनेल डाइरेक्टरनि जुथायै बान्जायनायाव कक्राझार सिआइटीआव 25 अक्तबर निफ्राय 3 नबेम्बर खालारसिम खुंफुंनाय सुबुं खान्थि साननि आगु ट्रेनिं पेरेड बादा साइखनाय हाबाफारिया जोबथा सान।

  आसामनि उफ्रा बिसायख’थियाव बिजेपि आरो लोगो हानजाया मोनबा मासिखौनो आवग्रिनो हाबाय

  गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफोराबो गावसोरखौ देरहानायनि सिमां सुजुदोंमोनबाबो दुखुगोनांयै जेननायखौ गनायना लोनो गोनां जायो।

  सिलंनि साखाथियाव 1.1 किलग्रामनि द्रागसजों लोगोसे साथाम सुबुं हमदों

  खौरां मोननाय बायदियै मनिपुरनिफ्राय सिलंसिम द्रागस लांबाय थानाय गंसे गारिखौ सोहोराव हाबग्रा लामायाव होबथानाय जादोंमोन ।

  टेत आनजाद थिलियाव मबाइल फन : आनजाद होगिरिया वातसाप एपनि गेजेरजों सोंनाय बिलायखौ बायजोआव हरदों

  काचाराव टेत आनजादनि सिगांनो सोंनाय बिलाया बायजोआव थांदों।

  दिनै उफ्रा बिसायख’थिनि जोबथा फिथाय फोसावनाय, नाथाय देरहानाय बिजाथिया देरहानायनि रंजानो मोननाय नङा

  भारतनि बिसायख’थि आयगआ बिथोन होनाय नेम खान्थि बायदियै मोन 5 बियाबआव उफ्रा बिसायख’थि जानाय जिल्लानि बिसायख’थि बिफानारिफोरा गासैबो थासारिखौ थियारि खालामदों ।

  LIVE UPDATE: उफ्रा बिसायख’थिनि मोन बा बियाबनि जोबथा फिथाय फोसावनाय: मोनबा बियाबावबो बिजेपि, इउपिपिएल मिट्र’जतनि देरहासात

  आसामनि मादावनो मोनबा बियाबाव सा31 जोन बिजाथि दं बिनिनो सा5 बिजाथिया देरहागोन आरो दिसपुराव थांनायनि‌ खाबुखौ मोनगोन।

  उफ्रा बिसायख’थिआव सोर हानजाया देरहानायनि जोबथा मिनिगोन

  उफ्रा बिसायख’थिया रायजोनि मोनबा बियाब गसायगाव, भबानिपुर, तामुलपुर, थावरा आरो मरियनिआव जादोंमोन ।

  रसिता एक्काखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमनानै फासि होनांगौनि दाबिजों बागानपारा पुलिस थानाखौ बेंखनदों

  बागानपारा दखरा आदिबासि आइजो आफादनि दैदेननायाव गासै हौवा हिनजावफोरा बागनपारानि लामायाव हानजा नांना थांनानै बागनपारा पुलिस थानाखौ बेंखनहैयो ।

  सोरांनि फोरबो दिवालिया गेजेराव साननैलसै, दिवालि समनि बाजारा बेसेन बांनायजों अरनांदों

  दिवालिनि बेरफ्रुग्रा आरो हानि आलारि बाथि फानग्रा फालांगिरिफोरा बायगिरिफोरखौ नेनानै घन्तानि उनाव घन्ता नेनानै थानो गोनां जादों।

  नावबान्धा सानराइज एफसिआ सुख्लाफारा रैसुमै एफसिखौ फेजेन्ना देरहासाद : गोसोखां हरनि जोलुर बादायनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय

  जनता संघनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि जानानै गेलेनायखौ बेखेवना होयो अदालगुरि जिल्ला बिजेपि एस टि मर्सानि आफादगिरि, समाज सिबिआरि जौस्रां बर’आ ৷

  बागसानि उत्तर बरतारियाव प्लाष्टिकनि माइरं मोन्दों

  खोला बिजनी समबाय समितिनि सिङाव थानाय बरतारि गामिनि रबेन तालुकदारनि कनट्रेल गलानिफ्राय माइरंखौ लाबोदोंमोन।

  मिलौदो रादाब

  जीउ खुंथाय

  साउथ इण्डिया सावथुननि फावखुंगुर पुनित राजकुमारा अबथिरायै रुंसारि जालांबाय

  सुपारस्टार पुनित राजकुमारा दिनै अदेबानि शुक्रबाराव 46 बोसोर बैसोआव अबथिरायै रुंसारि जालांबाय।

  बलिउड स्टार अक्षय कुमारनि बिमाया दिनै रुंसारि जाबाय

  गावनि बिमानि रुंसारि जानायनि सशेल मि्डियानि गेजेरजों फोरमायो लोगोसेनो मोनसे दुखुगोनां पसबो होयो।

  खैफोदाव गोग्लैनो हागौ समायना फावखुंग्री राकुल प्रीत!

  दिनै हरखाब नुजाथिदों समायना फावखुंग्री राकुल प्रीत सिंआ इडिनि मावख'याव।

  Bigg Boss13 आरो TV सिरियेलनि फावखुंगुर सिध्दार्थ शुक्लानि जिउ...

  मुम्बाइनि कुपार हस्पितालाव दिनै 40 बोसोर बैसोआव जोबथा हां बायो।

  फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि आखाय फारसे सार्जारी खालामनांगौ जादों

  जायनि थाखाय फावखुंगुर अभिषेक बच्चना जोखोम जानाय आखाय फारसेखौ सार्जारी खालामनो गोनां जायो।

  फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि फिसाय राज कुन्द्रआ पर्न सावथुन खालामनायनि...

  फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि अनजालु फिसाय राज कुन्द्रा आ पर्न सावथुन खालामनायनि दायआव मुम्बाइ पुलिस क्राइम ब्रान्च आ हमदों।

  जुलिनि दान मोन्ब्रै उनआव फिसा जोनोम होदों फावखुंग्रि दीया...

  फावखुंग्री दीया मिर्जाआ इनस्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों फिसा हौवा जोनोम होनाय बाथ्राखौ मखनानै फिसाज्लानि आखाय हमनानै फोरमायनाय नुनो मोन्दों।

  भिदिअ

  सावगारि खता